Formalności związane z procesem inwestycyjnym

Biznes

01-02-2021

Procesem inwestycyjnym określa się tworzenie nowych obiektów budowlanych bądź modernizację istniejących. Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego ma miejsce już na etapie projektowania. Zakończenie to oczywiście moment, w którym realizacja staje się ukończona.

Proces inwestycyjny a formalności prawne

Czy wiesz, kiedy mówi się o formalnościach prawnych? Takie informacje mogą kojarzyć się z etapem przygotowania inwestycji, ale rzeczywistość jest nieco inna. Przede wszystkim należy podkreślić, że proces inwestycyjny możemy podzielić na etap przygotowania, realizacji i użytkowania. Formalności prawne mają miejsce na każdym etapie! Przy przygotowaniu należy mieć na uwadze m.in. audyt nieruchomości czy ustalenie możliwości zabudowy. Jeżeli jesteś na etapie realizacji, za przykład może posłużyć umowa z kierownikiem budowy. Wypada też zdawać sobie sprawę z tego, że przy inwestycji deweloperskiej formalności jest więcej – dochodzi np. umowa deweloperska. W ten sposób docieramy do etapu użytkowania – podczas tego etapu możemy wyróżnić np. zgłoszenie budynku do użytkowania.

Formalności związane z procesem inwestycyjnym

Proces inwestycyjny i współpraca między gminami a inwestorami

Warto też przy okazji odnieść się do tego, co miało miejsce w dniu 21 stycznia – chodzi o podpisanie ustawy pozwalającej nabywać grunty w zamian za lokale dla wspólnot samorządowych. Rozwiązanie to ma opierać się o współpracę między gminami a inwestorami. Wprowadzenie wspomnianej ustawy ma zapobiec problemom z uzyskaniem dostępu do gruntów pod budowę osiedli mieszkaniowych. Można też powiedzieć, że chodzi o uwolnienie terenów. Istotne jest też to, że zadbano o bezzwrotną pomoc przy realizacji infrastruktury społecznej i technicznej (państwo zapowiada troskę o funkcjonowanie budynków i jakość zamieszkania). Wracając jeszcze do procesu inwestycyjnego, nowe przepisy mają skutkować tym, że gmina uniknie samodzielnego mierzenia się ze skomplikowanymi i co równie ważne, czasochłonnymi sprawami.

Oczywiście to wszystko jest dość dużym skróceniem tego, z czym wiąże się ustawa. Jeżeli coś jest niejasne, najlepszym rozwiązaniem jest dokładne zapoznanie się z treścią.

Podobne artykuły