Jak otrzymać kredyt hipoteczny przy niskich dochodach?

Finanse

10-08-2020

Z punktu widzenia przyszłego kredytobiorcy, niskie dochody to kwestia, która może przekreślać szanse na uzyskanie wsparcia finansowego, a tym samym zakup wymarzonej nieruchomości. Tymczasem wiele banków oferuje udzielenie kredytu przy niestandardowych zarobkach, lecz na nieco innych warunkach. Czy w takiej sytuacji możliwe jest otrzymanie kredytu? Jakie warunki stawia bank?

Nie ma rzeczy niemożliwych

Tą wiadomością warto przekonać przyszłych kredytobiorców do realizacji swoich zamiarów, nawet jeśli ich zarobki pozornie mogą nie przekonywać banku do udzielenia pożyczki. Wszelkie decyzje kredytowe dyktowane są formułami, które zawarte są w Rekomendacji S. Nad wszelkimi aspektami w sektorze kredytowym czuwa Komisja Nadzoru Finansowego, z której postanowieniami postępują wszystkie banki.

Obniżenie wkładu własnego

Zgodnie z założeniem rekomendacji S, żaden bank nie może udzielić kredytu, którego wartość będzie przewyższać 80 procent kwoty wartości nieruchomości. Oznacza to, że osoba ubiegając się o kredyt powinna pozostałe 20 procent wyłożyć z własnej kieszeni. W rzeczywistości istnieje możliwość obniżenia wkładu własnego do 10 procent, co przy standardowej procedurze stanowi połowę wymaganej kwoty.

Bank przedstawi wówczas szereg wymagań, jakie należy spełnić na drodze do uzyskania zgody na udzielenie kredytu. Jednym z wymogów będzie wykupienie ubezpieczenia od niskiego wkładu własnego. Bank może też uwarunkować pożyczkę wykupieniem dodatkowych produktów ze swojej oferty (przeważnie jest to ubezpieczenie na życie).

Warunki zatrudnienia

Źródło dochodów to najważniejsza kwestia, na jaką bank zwraca uwagę. Idealnym rozwiązaniem dla kredytobiorcy jest okazanie umowy o pracę na czas nieokreślony. Bank zwraca uwagę na staż pracy i zatrudnienie gwarantujące stały dochód. W przypadku braku powyższego dokumentu można postarać się o promesę zatrudnienia u swojego pracodawcy, które stanowi formę zabezpieczenia dla banku.

W nieco trudniejszej sytuacji będą osoby zatrudnione na umowę zlecenie lub o dzieło. Bank ma wówczas do czynienia ze zróżnicowanym źródłem dochodu, które należy solidnie udokumentować, przedstawiając regularne wpływy zasilające konto.

Jak otrzymać kredyt hipoteczny przy niskich dochodach?

Współkredytobiorca

W wielu przypadkach trudną sytuację finansową przyszłego kredytobiorcy może uratować kredyt z drugą osobą. Warto pamiętać, że osoba przystępująca do wspólnego kredytu będzie ponosić konsekwencje ewentualnych błędnych decyzji, których skutkiem jest utrata źródła dochodu i niemożność regulowania rat. Należy więc dokładnie przemyśleć swoją decyzję i upewnić się, czy taka forma zobowiązania odpowiada każdej ze stron. Tutaj głównym warunkiem ze strony banku, poza stałym dochodem współkredytobiorcy, jest jego wiek. Górna granica wiekowa oscyluje wokół 70-75 lat, w zależności od banku.

Jak widać istnieją realne szanse na uzyskanie kredytu hipotecznego przy niskich dochodach. W wielu przypadkach świetną formą wsparcia jest skorzystanie z usług eksperta kredytowego, który pomoże znaleźć najlepsze rozwiązanie.

Partnerem materiału jest https://sprawdzonydoradca.pl/miasto/59-lodz.

Podobne artykuły