Motywacja w zespole

Biznes

01-03-2021

Przed każdym zespołem sprzedażowym stoją bardzo ważne zadania. To nie tylko dążenie do największych zysków dla firmy, ale również wsparcie psychologiczne. Należy pamiętać, że to człowiek jest najważniejszy. Każdy kierownik ma za zadanie odpowiednio zarządzać i dbać o czynnik ludzki. Istotna jest ponadto motywacja do możliwie najlepszego wykonywania zadań.

Motywacja w zespole

Motywacja pracowników

Najbardziej motywującym jest wspólny cel, który zespół ma osiągnąć. W ślad za tym powinno pójść przedstawienie korzyści z tym związanych. Wzmacnia to przede wszystkim solidarność, gdyż każdy z pracowników będzie przykładał się do swojej części zadania. Najczęściej pracodawcy oferują profity dla najbardziej zaangażowanych pracowników. Kolejną motywującą kwestią jest zdrowa rywalizacja, czyli współpraca z innymi członkami zespołu bez rzucania przysłowiowych kłód pod nogi. Postępowanie fair play zawsze jest mile widziane. Na motywację zespołu wpływają oczywiście pochwały, najlepiej w obecności innych pracowników i przełożonych.

Co jeszcze wpływa na motywację w zespole?

Obie strony stosunku pracy powinny darzyć się ogromnym zaufaniem. Pracownik powinien mieć pewność, że pracodawca zawsze dotrzymuje danego słowa i spełnia obietnice. Zwierzchnik natomiast nie powinien nawet przez chwilę wątpić w kompetencje swojego podwładnego. Poza tym przełożony powinien zadbać o zachowanie przyjaznej atmosfery i zapobieganie nieuczciwej konkurencji między pracownikami. By zminimalizować występowanie takich sytuacji konieczne jest równe traktowanie wszystkich członków zespołu. Faworyzowanie nie jest nigdy mile widziane i zamiast dawać motywację, pozbawia jej. Na koniec należy wspomnieć o wyrozumiałości pracodawcy, a wraz z nią wsparcie psychologiczne i merytoryczne. Reakcja na ewentualnie pojawiające się problemy ma ogromne znaczenie, ponieważ krytyka w takim przypadku demotywuje. Natomiast udzielenie pomocy działa pozytywnie na pracownika. Tak samo powinna wyglądać sytuacja z udzielaniem urlopów, empatia jest jak najbardziej wskazana.

Podobne artykuły