Czym jest biała lista podatników VAT?

Biznes

18-02-2021

Od pierwszego września 2019 roku wszystkie zainteresowane osoby mają możliwość skorzystania z tak zwanej białej listy podatników VAT. Czym ona jest? Jakie dane możemy za jej pomocą sprawdzić? Dlaczego warto z niej korzystać?

Biała lista podatników VAT– co to takiego jest?

Biła lista podatników VAT to wręcz idealne rozwiązanie do sprawdzania swoich kontrahentów. To właśnie ta lista zawiera szereg przydatnych informacji o przedsiębiorcach. Za jej pomocą możemy sprawdzić miedzy innymi rachunek bankowy kontrahenta. Warto podkreślić, że jest to dość przydatna informacja, ponieważ wpłata pieniędzy na inny rachunek niż ten, który został podany w białej księdze podatników VAT może nieść za sobą dotkliwe konsekwencje. Należy, bowiem zaznaczyć, że w przypadku, w którym należności zostaną przelane na konto inne niż te podane w białej liście podatników, przedsiębiorca może zostać ukarany. Jeżeli jednocześnie przy takiej transakcji przelana kwota przekroczy wartość 15 tys. zł to nie będzie można rozliczyć jej w kosztach uzyskania przychodu. W białej księdze podatników znajdują się dane zarówno VATowców, jak firm, które nie są zarejestrowane, jako podatnicy VAT. Taki elektroniczny wykaz przedsiębiorców prowadzony jest przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Czym jest biała lista podatników VAT?

Jakie informacje możemy odnaleźć w białej liście podatników VAT?

Oprócz rachunku bankowego w białej liście podatników VAT znajdują się także inne ważne dane. Obok nazwy firmy odnajdziemy tam miedzy innymi takie dane jak: adres siedziby/adres stałego miejsca prowadzenia działalności, PESEL, REGON, nr w KRS. Dostępne są tam również informacje dotyczące prokurentów, wspólników, czy też osób wchodzących w skład organów, które uprawnione zostały do reprezentowania danego podmiotu. Możemy także sprawdzić daty rejestracji firmy, jako podatnika VAT oraz ewentualne daty odmowy takiej rejestracji bądź wykreślenia, a także przywrócenia zarejestrowania. Białą listę podatników odnajdziemy na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, bądź też na stronie CEIDG.

Podobne artykuły