Jak zapobiegać nadmiernej rotacji pracowników?

Biznes

22-06-2021

Jeżeli w prowadzonym przez nas biznesie zaobserwujemy nadmierną rotację pracowników powinniśmy dążyć do ustalenia przyczyn tego problemu. Z rotacją pracowników związane są, bowiem różnego rodzaju koszty. Mowa tu np. o kosztach utraconych korzyści czy kosztach wdrożenia nowego pracownika. Jak więc możemy przeciwdziałać nadmiernej rotacji pracowników w naszej firmie?

Jak zapobiegać odejściom pracowników?

Jeżeli problem dużej rotacji już nas dotyczy lub jeżeli chcielibyśmy uniknąć go w przyszłości warto zdecydować się na przeprowadzenie anonimowej ankiety wśród pracowników na temat warunków pracy. Rozwiązanie to sprawdzi się w dużych przedsiębiorstwach. Monitoring sytuacji jest bardzo ważny. Pamiętajmy, więc o bieżącym kontrolowaniu wskaźników rotacji. Do ważnych elementów, które mogą mieć wpływ na rotacje pracowników możemy zaliczyć kwestie związane z formą zatrudnienia, stabilnością pracy oraz wynagrodzeniem. Powinniśmy sobie również zdawać sprawę z tego, że o wiele lepiej pracuje się w miejscu, w którym panuje dobra atmosfera. Warto, więc zadbać o to, aby pomiędzy naszymi podwładnymi nie dochodziło do konfliktów. Jeżeli pragniemy stworzyć pozytywne wspierające się środowisko pracy rozważmy opcje imprez i wyjazdów integracyjnych, które doskonale zbliżają do siebie ludzi i pomagają budować zgrany zespół.

Jak zapobiegać nadmiernej rotacji pracowników?

Co zrobić, aby utrzymać dobrego i lojalnego pracownika?

Wielu pracowników poszukuje nowego miejsca pracy, ponieważ w danej firmie nie ma zapewnionych odpowiednich warunków do rozwoju. Warto, więc zadbać o organizacje różnego rodzaju szkoleń i kursów dla swoich podwładnych. Należy przy tym zaznaczyć, że tego typu inwestycje będą miały korzystny wpływ na poprawę sytuacji w naszej firmie. Dobrze jest również zadbać o to, aby właściwie doceniać stałą kadrę pracowników. Bardzo dobrą motywacją do pracy mogą być nie tylko premie pieniężne, ale również tak zwane nagrody niefinansowe, do których możemy zaliczyć np. pochwałę po dobrze wykonanej pracy. Warto pokazywać pracownikom, że nam na nich zależy, każdy bowiem potrzebuje szacunku i uznania.

Podobne artykuły