Lean manufacturing – dlaczego warto wprowadzić w życie „wyszczuplenie” produkcji w firmie?

Biznes

21-02-2022

Wdrożenie koncepcji lean manufacturing w przedsiębiorstwie może przynieść mnóstwo korzyści, które przełożą się na zyski firmowe. Czy konkretnie jest ta metoda i dlaczego warto wdrożyć ją w biznesie?

Lean manufacturing - co to takiego?

Koncepcja lean manufacturing to filozofia produkcji, która polega na oszczędnym gospodarowaniu zasobami przedsiębiorstwa. Wdrożenie jej w życie służy maksymalnemu ograniczeniu marnotrawstwa w procesie produkcji i jednoczesnemu zachowaniu wysokiej jakości produktu. Dzięki tej koncepcji możliwe jest m.in. osiągnięcie lepszej jakości towaru i samego procesu wytwórczego, a także uzyskanie krótszego czasu realizacji produkcji i mniejszych kosztów w porównaniu z podejściem tradycyjnym.

Koncepcja lean manufacturing została opracowana, rozwinięta i wdrożona po raz pierwszy po II Wojnie Światowej przez japońską spółkę motoryzacyjną Toyota Motor Company. Modelowa realizacja tej metody w firmie polega przede wszystkim na ciągłym udoskonalaniu procesów produkcyjnych, eliminowaniu niepotrzebnych operacji zachodzących podczas produkcji, a także „odchudzaniu” różnych poziomów w przedsiębiorstwie. Według tej koncepcji należy zatem „uszczuplić” zapasy, ludzki wysiłek, czas, inwestycje w narzędzia, przestrzeń produkcyjną oraz pracę inżynierską. Co istotne, w proces ten powinni być zaangażowani wszyscy pracownicy.

Lean manufacturing – dlaczego warto wprowadzić w życie „wyszczuplenie” produkcji w firmie?

Wybrane narzędzia lean manufacturing

Lean manufacturing korzysta z różnych narzędzi służących ograniczeniu marnotrawienia zasobów w organizacji. Do często stosowanych należy metoda VSM, czyli mapowanie strumienia wartości. Narzędzie to bazuje na zweryfikowaniu przepływu informacji oraz materiałów zarówno w czasie procesu produkcji, jak i dostarczania gotowego towaru do klienta. 5S to z kolei koncepcja obejmująca sortowanie, systematykę, sprzątanie, standaryzację i samodoskonalenie. Wprowadzenie w życie owych pięciu etapów pozwala stworzyć w firmie optymalnie zorganizowane, ergonomiczne stanowiska pracy.

Często wykorzystywanym narzędziem jest też metoda Poka-Yoke. Zakłada ona, że za błędy nie są odpowiedzialni ludzi (którzy są omylni z natury), ale procesy. Aby wyeliminować błędy i ryzyko ich powstawania, należy zatem usprawnić procesy produkcyjne w przedsiębiorstwie. Ostatnie z popularnych narzędzi to technika Kaizen. Opiera się ona na regularnym ulepszaniu procesów w organizacji małymi krokami. Zakłada ona, że owe niewielkie kroki są o wiele ważniejsze i efektywniejsze niż duże, ale sporadycznie dokonywane zmiany i udoskonalenia.

Korzyści, jakie zapewnia lean manufacturing

Prawidłowe wdrożenie w przedsiębiorstwie filozofii lean manufacturing może przynieść firmie wiele korzyści. Przede wszystkim wiąże się ze wzrostem wydajności produkcji oraz optymalnym wykorzystaniem maszyn. Dzięki tej metodzie zmniejszeniu ulegają też zapasy, co przekłada się na oszczędności finansowe. Poprawie ulega również jakość produktów. Stosowanie tej koncepcji umożliwia skrócenie czasu upływającego od chwili pozyskania surowców aż do otrzymania produktu finalnego. Pozwala ponadto na ograniczenie powierzchni niezbędnej do produkcji. Lean manufacturing służy też polepszeniu komunikacji w firmie. To wszystko sprawia, że organizacja zaczyna radzić sobie lepiej w branży, staje się bardziej konkurencyjna, a jej produkty są lepiej odbierane przez konsumentów. To przekłada się też na znaczne oszczędności finansowe dla przedsiębiorstwa.

Partnerem materiału jest TQMsoft.

Podobne artykuły