Koszty związane z zatrudnianiem pracowników

Biznes

30-03-2021

Na każdym pracodawcy spoczywają pewne obowiązki, z których musi się wywiązywać. W związku z zatrudnianiem pracowników pojawia się nie tylko wypłata wynagrodzenia, ale również opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Koszty związane z zatrudnianiem pracowników

Koszty, które ponosi pracodawca

Poza oczywistymi kosztami wspomnianymi we wstępie, pracodawca musi pamiętać o jeszcze kilku. Każdy pracownik musi przejść badania wstępne, okresowe oraz kontrolne i szkolenia BHP. Środki na te cele przekazuje osoba zatrudniająca. Sytuacja w przypadku badań uległa zmianom, ze względu na panującą epidemię. Niektóre z badań nie muszą być bowiem wykonywane. Do pozostałych kosztów zalicza się na przykład kwestie związane z wypłatami świadczeń chorobowych. Ponadto zapewnić należy płatny urlop wypoczynkowy i  świadczenie z tytułu świadczenia pracy po godzinach wskazanych w umowie. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie, to składa się ono z kilku elementów. Poza pensją zasadniczą wyróżnia się ewentualne dodatki. Przysługują one na przykład wówczas, gdy wykonuje się pracę w godzinach nocnych, czy nadliczbowych. Czasami dolicza się również premie i prowizje, ich wymiar jest ustalany zazwyczaj w umowach, aneksach do nich. Niezbędna jest również regulacja uwzględniająca wypłatę wynagrodzenia podczas nieobecności pracownika.

Aspekty wynagrodzeń

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w wymiarze pełnego etatu, musi otrzymywać pensję w minimalnej, wskazanej w przepisach wartości. Źródłem tej wiedzy jest zawsze obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów lub rozporządzenie. Stawka w bieżącym roku wynosi 2800 złotych brutto. Dotyczy to wszystkich, niezależnie od wykonywanego zawodu, ani stażu pracy. Od kwoty brutto odejmuje się wszystkie składki i podatki, które odprowadza pracodawca. Finalnie łączny koszt osoby zatrudniającej znacznie przewyższa kwotę wypłacanego wynagrodzenia. W zależności od wewnętrznych ustaleń, jest ono wypłacane w co najmniej miesięcznych odstępach czasu. Konkretny zapis musi znaleźć się w umowie, lub na innym, odrębnym dokumencie.

Podobne artykuły