Co warto wiedzieć na temat PKB

Finanse

17-08-2020

PKB czyli produkt krajowy brutto to najbardziej miarodajny wskaźnik bogactwa i znaczenia danego kraju na świecie. Wyznacza ją wartość produkcji wytworzonej w danym Państwie w konkretnym roku, czyli produkt krajowy brutto przeliczając na jednego mieszkańca kraju. PKB to także miara skuteczności danej gospodarki. Wielkość PKB uwarunkowane jest wielkością wynagrodzenia.

PKB a wynagrodzenie

Dane statystyczne wyraźnie ukazują zależność między wielkością PKB na osobę, a średnią płacą stałą w danym społeczeństwie. Jeśli mamy do czynienia z rozwojem gospodarczym to PKB wzrasta, a to powoduje bogacenie się danego państwa, co się przekłada wzrostem średniego wynagrodzenia. Jeśli ma miejsce odwrotna sytuacja, tzn. gdy jest kryzys gospodarczy to PKB maleje, a to prowadzi do zubożenia danej wspólnoty.

Jeśli następuje wzrost produktu krajowego brutto to nastąpił wzrost produkcji, pociąga to za sobą więcej miejsc pracy i większe zarobki. Jeśli zapotrzebowanie na pracowników rośnie to wartość pracy również ulega wzrostowi. Mówi się wówczas, że średnie wynagrodzenie zwiększa „niewidzialna ręka wolnego rynku pracy”, z którą pracodawca nie ma nic wspólnego i nie ma to żadnego wpływu.

Co warto wiedzieć na temat PKB

Pojęcie PKB

Do PKB, czyli produktu krajowego brutto można podejść od dwóch rożnych perspektyw. Po pierwsze od strony produkcyjnej. Wtedy PKB traktowane jest jako suma wszystkich wartości dóbr wytworzonych w danym kraju w konkretnym roku, czyli jest ono równe sumie wartości dodanej z każdej gałęzi produkcji narodowej. W tym ujęciu pojawia się wartość dodana, która wskazuje na przyrost wartości dóbr na skutek danego procesu kreowania, wytwarzania i dystrybucji produktu.

Drugim ujęciem pojęcia PKB podchodzi od strony konsumpcyjnej. PKB to suma konsumpcji zwiększona o eksport i inwestycje, a pomniejszona o import. Można tu podsumować, że jeśli więcej jest eksportu na danym obszarze to PKB rośnie, a jeśli więcej jest importu to PKB maleje.

PKB należy do grupy pojęć ekonomicznych. W grupie tej znajdują się oprócz PKB takie pojęcia jak wartość dodana, biznes aortowy i wtórny oraz o znaczeniu efektu skali.

Podobne artykuły