Badanie rynku - co to jest?

Biznes

17-08-2022

Badania rynku to cała systematyczna działalność mająca na celu zebranie, analizę i interpretację informacji o procesach zachodzących na rynku. Badania rynkowe identyfikują podstawowe mechanizmy rynkowe, takie jak popyt, podaż, ceny oraz zachowania konsumentów i konkurencja.

Dziś badania rynkowe są podstawą udanego biznesu, a przeprowadzona analiza pomaga przedsiębiorcom podjąć właściwą decyzję, aby inwestować tylko w projekty z potencjałem i dostosować swoje strategie marketingowe do aktualnych potrzeb rynku. Również w dobie pozyskiwania jak największej liczby klientów wykorzystanie badań rynku pozwoli firmom na sprawne działanie i potencjalnie uzyskanie znaczącej przewagi nad konkurencją.

Biuro Badań Rynku

Badania rynku można podzielić na:

 • Badania eksploracyjne – mające na celu zrozumienie istoty danego problemu, np. zachowań, potrzeb czy wzorców konsumpcji,
 • Badanie cen - ustal elastyczność cenową i optymalne ceny,
 • Badania testowe – służą do testowania np. nowych produktów lub usług,
 • Badania marki – w celu określenia świadomości i wizerunku marki,
 • Grupa rodzinna - Sprawdź zmiany zużycia,
 • Ankieta zadowolenia klienta

Na podstawie analizowanych danych możemy wyróżnić dwa rodzaje badań rynkowych:

1. Badania wstępne - W zależności od danych uzyskanych dla konkretnego badania możesz zebrać informacje samodzielnie lub zlecić je firmie zewnętrznej, w obu przypadkach mamy pełną kontrolę nad całym procesem zbierania danych. Najpopularniejszymi podstawowymi metodami badawczymi są:

 • Ankiety - telefonicznie, osobiście lub online, tematyka pytań i ich szczegółowość zależy wyłącznie od nas i naszych potrzeb,
 • Wywiady pogłębione - pytania można zadawać, aby uzyskać dokładniejsze i satysfakcjonujące odpowiedzi,
 • Study Group – dyskusja składająca się z grupy osób odpowiednio prowadzona przez moderatora,
 • Obserwacja - Jest to długa i żmudna metoda, ale pozwala na zebranie obiektywnych informacji o tym, jak klienci faktycznie myślą o danym produkcie

2. Badania wtórne — badania opierają się na wcześniej zebranych danych, które są publicznie dostępne, publikowane w gazetach, czasopismach lub w Internecie. Minusem tego podejścia jest to, że każdy ma dostęp do tych samych informacji, mogą one być nieaktualne i nie mamy wpływu na proces zbierania danych. Jest to jednak jeden z najłatwiejszych i najtańszych sposobów identyfikacji aktualnych trendów rynkowych lub przewidywania zmian. Przykłady badań wtórnych:

 • Raport finansowy,
 • Badania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny lub przez agencję badania rynku,
 • Artykuły publikowane w magazynach i czasopismach.

Badanie rynku - co to jest?

W zależności od sposobu pozyskania danych badaniem rynku może być:

1. Jakościowe – pomagają ci uzyskać jasne zrozumienie przyczyn pewnych zachowań, takich jak to, co ludzie myślą na dany temat, dlaczego i jak podejmują określone decyzje. Badania jakościowe zostały przeprowadzone na niewielkiej liczbie osób, ale dzięki nim możliwe jest dogłębne przeanalizowanie danego zjawiska. Najlepszymi źródłami danych jakościowych są wywiady grupowe, pogłębione wywiady indywidualne oraz grupy kreatywne.

2. Ilościowe - ma na celu określenie wielkości pewnych zjawisk i trendów na rynku w ujęciu ilościowym lub procentowym. Podobnie jak badania jakościowe, nie są oparte na opiniach, ale na liczbach. Badania ilościowe przeprowadzane są na podstawie kwestionariuszy, w których zwykle udzielane są odpowiedzi, lub skali uczuć.

Podobne artykuły